Program Poznaj Polskę

W tym roku podobnie jak w 2021 uczniowie i nauczyciele ze szkół w całej Polsce będą mogli organizować i wyjeżdżać na wycieczki dofinansowane przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Poznaj Polskę”
Aktualnie na ten cel przeznaczono kwotę ponad 100 mln zł, jest to jak dotychczas najwyższe dofinansowanie do tego typu aktywności.
Poszczególne środki są podzielone proporcjonalnie na województwa do ilości uczniów.
W zeszłym roku z dofinansowania skorzystało ponad 215 tys. uczniów, zorganizowano prawie 5000 wycieczek szkolnych za łączną kwotę
prawie 35 mln złotych.
Start akcji i możliwość składania wniosków ruszy już 1 marca.

wycieczki szkolne zielone szkoły stacjonarne objazdowe kolonie obozy ferie zimowiska obiekty wypoczynku dzieci i młodzieży oferty program wycieczki szkolne